lilith

THIS WEBSITE IS OUTDATED. PLEASE GO TO WWW.ZINTOBEING.COM


workshop - lezing - consult


Lilith de kracht Eva de liefde


download hier de digitale brochure workshop Lilith LILITH WORKSHOP

Twee oervrouwen: Lilith de vrije vrouwelijke geest en Eva, de gevangen vrouwelijke geest zijn als archetypische vrouwelijke kracht werkzaam in mannen en vrouwen. Alleen Eva heeft als oermoeder duizenden jaren de rol van de vrouw bepaald als de tweede vrouw van Adam. Echter, Lilith, de eerste vrouw van Adam, leeft al die jaren in het verborgene en heeft zich als een slang opgerold in de kundalini van ons onbewuste. Inherent aan de Watermantijd komt alles wat verborgen is aan het licht wat eeuwen kon sluimeren in de nevelen van de Vissentijd. De kracht van Lilith is onomkeerbaar. Lilith lééft……. We kennen Eva als de vrouw van Adam: onze oervader en -moeder. Maar vooral vanuit Joodse (Kabbalah en Zohar) tradities leren we dat Eva de tweede vrouw was van Adam. Daarvóór had hij een andere vrouw: Lilith. Op een Sumerisch kleitablet van 4000 jaar geleden staat zij afgebeeld als een vrouw met vleugels, klauwen van een vogel, een kroon op haar hoofd en het Ankh-kruis in beide handen als teken van onsterfelijkheid. Wie was zij? Zij was de eerste door God aan Adam toegewezen vrouw. Echter, toen zij “gemeenschap hadden wilde Adam dat zij onder zou liggen”, dat wil zeggen: dat zij zich aan hem zou onderwerpen. Zij weigerde dit, want zij was door God geschapen uit de Vrouwelijke Geest die volkomen gelijkwaardig was aan de Mannelijke Geest waaruit Adam werd geschapen. Toen Adam bleef aandringen en ging dreigen, vluchtte zij voor altijd uit het Paradijs naar de “wateren van de Oceaan” (het onbewuste), waar zij nog steeds vertoeft. Daar ligt zij al duizenden jaren opgerold in het onbewuste van mannen en vrouwen.

“Toen nam God een rib uit Adam’s zijde en schiep daaruit een andere, een “mindere” vrouw, een die “mannin” zou heten en waarvan hij zeker wist dat ze Adam zou gehoorzamen. Het is niet alleen Satan geweest die Eva verleidde tot het eten van de appel; Lilith was degene die de appel aanbood. Hier zijn afbeeldingen van gevonden. Door deze daad werd de mens sterfelijk. Lilith was de eerste vrouw van Adam en onsterfelijk. Eva was de tweede vrouw, sterfelijk en de eerste moeder van het vlees. Zo raakte de vrouw gevangen in een wereldwijd opgelegd cultuurpatroon van duizenden en duizenden jaren, gekluisterd aan de stof, oftewel: het vlees: zij mag alleen de rol spelen van echtgenote en moeder. Er zijn nog steeds veel culturen die vrouwen streng straffen wanneer ze uit willen breken en vrij hun weg willen gaan. De vrouw heeft duizenden jaren “onder gelegen” en is gevangen geraakt in een door culturen en geloof opgelegde rol. Hierdoor is het mannelijke en het vrouwelijke in een grote onbalans terechtgekomen, met veel geweld en oorlog tot gevolg. In onze tijd zal het mannelijke en vrouwelijke steeds meer in evenwicht worden gebracht. Ja, mannen komen van Mars en vrouwen van Venus en ze zijn dus niet gelijk, maar wel gelijk-waardig aan elkaar. Daarmee is ook de tijd aangebroken dat Lilith uit het onbewuste naar boven wordt gehaald en wordt bevrijd.

Monique heeft speciaal en praktisch materiaal ontwikkeld om je bewust te worden van je innerlijke Lilith en Eva. Dit is toepasbaar voor zowel mannen als vrouwen. Ja, ook mannen dragen deze twee vrouwelijke archetypen in zich mee en projecteren dit bewustzijn op de vrouwen die ze in verschillende relatietypen naar zich toetrekken. Laurence zal zich met haar uniek ontwikkelde methoden samen met jou focussen op het fysieke bewustwordingsproces.

de hedendaagse tijd

Psychologisch gezien heeft het “onder liggen” van de vrouw enorme gevolgen gehad, voor zowel mannen als vrouwen. Want heel veel vrouwen zijn vaak onbewust diep teleurgesteld en boos omdat zij alleen worden aangesproken op hun Eva-rol, maar niet op hun Lilith-kracht. Ze worden dus niet aangesproken op het totale vrouw-zijn. Doordat het vrouw-zijn alleen geïdentificeerd wordt met de Eva-rol, is de psychologie en vaak ook de seksualiteit tussen man en vrouw alleen ontwikkeld tot het Eva-niveau en vooral ook gericht op het in stand houden van de soort. Lilith blijft onaangesproken. Hierdoor blijven veel mannen steken in een puberaal of “zoon”-stadium. Zo gaan veel vrouwen hun man op den duur – als een ware Eva - bemoederen; Moeder-de-Vrouw! En daarmee wordt de vrouw als minnares, als zelfstandige en onafhankelijke vrouw die zelf haar keuzes maakt, in de hoek gezet…. Wil de man zijn vrouw in haar totaliteit aanspreken dan moet hij tot volledige wasdom als man komen. Er is veel onderhuidse strijd tussen mannen en vrouwen en de trucs en wraakacties zijn onderwerp van menige film en boek. Binnen families en culturen kan dit thema onbewust generaties lang het man/vrouwbeeld bepalen en wordt overgedragen van moeder op dochter, van vader op zoon.

......wat verbogen ligt in de nevelen en sluiers van 2000 jaar Vissentijdperk zal aan het             licht komen in de Watermantijd. Niet alleen wie we in essentie zijn, maar ook de                 verborgen vrouw komt in het licht van bewustzijn. Dit betekent een bevrijding in               bewustzijn voor zowel mannen als vrouwen.....
wat betekent dit nu voor ons?

De balans hervinden in de gelijkheid van vrouw en man, zoals deze in eerste instantie in de wereld is gezet. Lilith rehabiliteren. Bewust worden van de (automatische) Eva in ons en de man initiëren in zijn nieuwe rol. Dit vergt een vernieuwde houding op elk relationeel terrein tussen man/vrouw/kinderen/werk.

Het verborgen vrouwelijke, dat duizenden jaren lang naar de uithoeken van het collectieve onbewuste is verbannen, komt naar boven in bewustzijn. Archetypisch symbool hiervan is Lilith. Dit archetype is de katalysator van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. De 21ste eeuw wordt de eeuw van het dynamisch vrouwelijke. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mannen daarmee in een hoek worden gedrukt, maar dat zij meebewegen in de speelsheid,de intuitieve en scheppende kracht van het vrouwelijke.

workshop

Je kunt een workshop doen om uit te vinden hoe het zit met de Lilith en Eva in jou. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Want ook mannen dragen deze twee oervrouwen in zich mee, bijvoorbeeld in het type vrouw dat hij aantrekt of juist afstoot. Veel mensen leven op voet van oorlog met hun innerlijke Lilith en Eva, iets waardoor relaties b.v. kunnen mislukken. Mannen kunnen een angst hebben voor de Lilith-vrouw, maar ook gefascineerd door haar zijn. Lilith spreekt de man namelijk aan in zijn oerkracht. Voor vrouwen blijkt dit thema zich vooral af te spelen rond keuzes als carrière of kinderen, onafhankelijk blijven of je verbinden, etc. Je kunt je bewust worden van beide polen in jezelf, zodat het totale vrouw- en man zijn in je gaat leven en zo kun je tot meer geluk en voldoening komen in relaties. In plaats dat het of/of is kan het en/en worden.

In deze workshop word je je bewust van de manier waarop je deze twee oervrouwen in je draagt en hoe je daar veel creatiever en met meer plezier in je dagelijks leven en in je relaties vreugde en liefde uit kunt genereren.

De grondtonen van deze workshop zijn speelsheid, liefde, verbondenheid, creativiteit, plezier en bewustwording.


reacties deelnemers:

Ja, wat zal ik er van zeggen, ..... GEWELDIG....!!!!!!Het is die tegen-strijdigheid die me dwars zit. Ik wil zorgen, ik wil er zijn voor mijn man en kinderen, maar ik wil ook graag mezelf zijn en ik wil af en toe ook alleen gelaten worden.Maar ik vond het gewoon geweldig en mijn man zag ook weer dag vrolijke ding thuis komen. Nogmaals bedankt en ook mijn dank aan Laurence, ze was ook great!!! S.B.  Baarle Nassau


Mooie combinatie van jullie samen: stevige inhoudelijke onderbouwing (met prachtige powerpoint zoals altijd!) Jullie hebben jezelf allebei vanuit jullie diepste kwaliteit gegeven...Dat voelde helemaal ècht, kwam daardoor diep binnen en was daarom zo inspirerend...De astrologische toevoeging aan het einde van de middag was voor iedereen nog een kostbare aanvulling. Fijn dat je ook dat nog hebt gedaan, Monique! Monique en Laurence, dank jullie wel!! Een prachtige en inspirerende samenwerking tussen jullie twee!! Merci beaucoup! H.W.  Baarle Nassau     april 2011

Het heeft me ENORM geraakt! Wat heerlijk om dit te ervaren. Een ervaring waarin je word bevrijd ! Alle opgelegde conditioneringen wordenals het ware van je afgeschud. De Lilith-vrouw in jezelf mag er zijn !!! Als je je angst overwint om te bewegen met deze energie kan Laurence je deze vrouw in iedere cel van je lijf laten voelen.Prachtig hoe ze dit doet met zoveel liefde en integriteit.

D.S.    Baarle Nassau

Ik heb de workshop als leerzaam ervaren. Soms wanneer je je ergens van bewust wordt of iets wordt benoemt dan ineens mag het er zijn en klopt het dat gevoel heb ik na deze workshop.De astrologie heeft ook veel wijsheid en inzicht ik hoop daar meer van mee te gaan krijgen. Dank jullie wel voor een heerlijke dag. Ik hing aan je lippen dat je over Lilith vertelde en zou nog uren naar je kunnen luisteren. Heel mooi de beelden erbij en de aanvullende middag.   P.v.G.   Baarle Nassau


Rob en ik vonden het beiden een verrijkende ervaring...die nog doorwerkt. Er zijn mooie inzichten uit voort gekomen waar we beiden iets aan hebben en mee vooruit kunnen. Heerlijk om mij zo geïnspireerd te weten door jou Laurence, je hebt dat deel (weer) in mij wakker 'gekust' en het is een genot en eenvoorrecht om jou te ervaren tijdens de dans. Ik heb genoten van het samenzijn, van de mooie nieuwe ontmoetingen, van de mogelijkheid niets te hóeven maar wel te mogen. Ik heb een geweldig fijne dag gehad. Daarvoor wil ik jullie beiden vanuit mijn hart bedanken. A.B.     Baarle Nassau     

consult


Je kunt ook een Lilith/Eva-consult aanvragen. Dit is mogelijk aan de hand van je geboortehoroscoop. Monique Leurink is metafysisch astroloog en heeft over dit thema in de individuele geboortehoroscoop een speciale methode ontwikkeld.

lezing

Na jaren van studie heeft Monique Leurink veel materiaal verzameld over Lilith en geeft hierover regelmatig lezingen. (Frans, Nederland, Engels) Voor informatie hierover kunt u contact met haar opnemen.