missie en doel

missie en doel


missie
Luna Negra leidt op tot Spiritueel Astroloog. De school wil de uitdaging van de zwarte lichten- astrologie, als aanvulling op de witte, traditionele astrologie, breder bekend en toegankelijk maken.

doel
Luna Negra beoogt astrologen een gedegen, all-round, professionele opleiding te geven tot Spiritueel Astroloog. Dit doel wordt bereikt door cursisten zowel in praktisch als theoretisch opzicht duidingsvaardigheden bij te brengen door een zo verfijnd mogelijk uitbalanceren en nuanceren van de witte en de zwarte lading van de geboortehoroscoop. Luna Negra wil synoniem zijn voor kwaliteit en opent de weg voor goed opgeleide en gekwalificeerde Spiritueel Astrologen.