opleiding

THIS WEBSITE IS OUTDATED. PLEASE GO TO WWW.ZINTOBEING.COM


de opleiding


De opleiding spirituele astrologie van Luna Negra is geherstructureerd.

Vanaf september/oktober 2010 kunnen de lessen worden gevolgd in blokken van zes lessen. De vier lesblokken tezamen vormen de gehele opleiding. Je kunt je inschrijven voor ieder lesblok afzonderlijk.

Bij alle lessen wordt uitgegaan van de Zwarte Maan-positie van de cursist.

Docent: Monique Leurink

Inhoud lesblokken


eerste lesblok

 • 1e les Introductie spirituele astrologie
  De universele betekenis van de Zon en de Maan in de spirituele astrologie
  De universele betekenis van de Zwarte Maan: boom van kennis
  De universele betekenis van de Zwarte Zon: levensboom
  Praktische en eenvoudige uitleg om te werken me de zes zodiakale assen en de uitwerking daarin van de negen spirituele punten: zwarte maan, priapus, zwarte zon, diamant, drakenstaart,drakenkop, draak, beest, gelukspunt

 • 2e les Het verschil tussen de gecorrigeerde en niet-gecorrigeerde Zwarte Maan de werking van de lunaire as
  Hiërarchie van planeten en zwarte lichten
  Eigenschappen van Zwarte Maan en Priapus

 • 3e les Zwarte Maan en Priapus in de huizen en tekens
  De maanomloop: schepping en verlossing

 • 4e les Conjuncties van de Zwarte Maan met de planeten
  Praktijkvoorbeelden van cursisten

 • 5e les conjuncties van Priapus met de planeten
  Praktijkvoorbeelden van cursisten

 • 6e les Het openen van de essentie de ontsluitingsaspecten van de Zwarte Maan: Saturnus, Uranus, Pluto Progressieve volle en nieuwe maan
  Praktijkvoorbeelden


tweede lesblok

 • 1e les de solaire as: Eigenschappen van Zwarte Zon en Diamant

 • 2e les Het individuele scheppingsproces
  Zwarte Maan als startpunt en eindpunt van het kosmisch gestuurd zielsproces

 • 3e les Sterktebepaling van de planeten en de Zwarte Lichten
  De decanaten

 • 4e les Aspecten van de witte planeten op de zwarte lichten en knopenkruis

 • 5e les Planeten als slijpsteen van het individuele scheppingsproces naar de Diamant

 • 6e les Praktijkles


derde lesblok

 • 1e les De werking van de knopen as
  De werking van de as van extremen
  Het knopenkruis als geheel

 • 2e les De vier kwadranten in de horoscoop
  De vier universele kwadranten in de horoscoop

 • 3e les Het gelukspunt als brug tussen de Zwarte Lichten en het Knopenkruis

 • 4e les Aspecten van de spirituele punten onderling 1

 • 5e les Aspecten van de spirituele punten onderling 2

 • 6e les Praktijkles


vierde lesblok

 • 1e les Progressies en transits van de spirituele punten

 • 2e les Cheiron

 • 3e les Pluto

 • 4e les Het samenstellen en opbouwen van de prognose van planeten en spirituele punten

 • 5e les Lilith en Eva


Lesgeld en Examen
Voor een blok van zes lessen: € 250,--
Voor een lesjaar: € 500,--
Examengeld € 120,--
Inschrijfgeld € 25,--
Intensives zijn exclusief de opleiding.


Het les- en inschrijvingsgeld dient uiterlijk 21 dagen voor de aanvang van een cursusjaar te worden overgemaakt > op ING Bank 39.79.643 t.n.v. Luna Negra, M.TH.M. Leurink, te Amsterdam. Wanneer het maximum aantal cursisten voor een lesjaar wordt overschreden, is de datum van inschrijving, alsmede een correcte betaling bepalend voor deelname.

Astro computerprogramma
Klik op
deze link om het astrolabprogramma met 15% korting te bestellen.

Annulering
Annuleren is, gezien de rechtsgeldigheid, alleen schriftelijk mogelijk. Tot 30 dagen voor de aanvang van een opleidingsjaar zijn er geen kosten verbonden aan het annuleren van een lesjaar. Reeds betaalde leskosten worden dan gerestitueerd, exclusief het inschrijfgeld. Tot 14 dagen voor de aanvang van het lesjaar is een kwart van het lesgeld van een cursusjaar verschuldigd. Bij annuleren hierna en tijdens de opleiding is het gehele bedrag van een cursusjaar verschuldigd. Restitutie van lesgeld is derhalve niet mogelijk.


Bereikbaarheid
Luna Negra is telefonisch bereikbaar op maandagochtend van 09.00 tot 12.30 uur onder nummer 020-6653088.


Examen
De opleiding kan worden afgesloten met een examen aan het eind van het vierde lesblok, waarbij het diploma Spiritueel Astroloog behaald kan worden.
Het examen wordt afgenomen door twee examinatoren. Deze examinatoren zijn Monique Leurink en Dick van de Mark. Herkansing is mogelijk. Voor het examen is examengeld verschuldigd. Het is niet verplicht om het examen af te leggen. Bij voldoende aanwezigheid tijdens de opleiding wordt een getuigschrift uitgereikt.


Het examen bestaat uit twee gedeelten. Het mondeling gedeelte duurt 30 minuten waarbij de kandidaat vragen wordt gesteld over de ins en outs van de 9 spirituele punten in relatie tot de witte lading van de horoscoop. Het schriftelijk gedeelte betreft het maken van een volledige horoscoopanalyse aan de hand van door de examinatoren te overleggen geboortegegevens.

Toelating
Van inschrijving voor het eerste jaar dient een astrologische opleiding te zijn gevolgd of moet de cursist een gedegen kennis van de astrologie hebben. Directe toelating tot het tweede jaar is mogelijk.


- met een astrologische vooropleiding
- en wanneer de kandidaat al een cursus zwarte lichten heeft gevolgd.


Literatuur
1e jaar
Het individuele scheppingsproces; Monique Leurink. Uitg. Servire


2e jaar
Zwarte Maan, Zwarte Zon, Drakenkop; George Bode. Uitg. Vulcanus


Ander lesmateriaal wordt tijdens de opleiding verstrekt.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven door middel van
dit formulier te downloaden, printen, invullen en te retouneren naar:
Luna Negra, Paltrok 59, 1035 AH Amsterdam