spirituele astrologie

THIS WEBSITE IS OUTDATED. PLEASE GO TO WWW.ZINTOBEING.COM


wat is spirituele astrologie?


De Zon en de Maan zijn de belangrijkste twee hemellichamen in de horoscoop. Zonder deze lichten kan de rest van de horoscoop geen wortel schieten. In de spirituele astrologie worden de Zon en de Maan op verschillende wijzen in perspectief gezet. Op deze manier wordt een bredere en ook transparantere kennis verkregen over beide lichten in de horoscoop. Zon en Maan worden niet alleen vanuit hun eigen licht, maar ook vanuit een ander licht bezien. Respectievelijk als Geest en Ziel en ook als Ego en Persona.

de factoren die de spirituele astrologie omvatten zijn:

 1. Zwarte Maan

 2. Priapus

 3. Zwarte Zon

 4. Diamant

 5. Drakenkop

 6. Drakenstaart

 7. Draak

 8. Beest

 9. Gelukspunt


deze punten maken deel uit van een as, behalve het gelukspunt

 1. lunaire as: Zwarte Maan – Priapus

 2. solaire as: Zwarte Zon – Diamant

 3. knopen as: Drakenkop – Drakenstaart

 4. as van extremen: Draak - Beest


Dat betekent dus dat het proces van een kosmische as zich afspeelt op één van de zes zodiakale assen.

lunaire as

Vanuit de traditionele astrologie kennen we de Maan als een hemellichaam met veel verschillende gestalten, zoals Nieuwe Maan, Eerste- en Laatste Kwartier, Volle Maan en de fasen die daartussen liggen. Deze gestalten zijn aan de hemel zichtbaar door de veranderende posities tussen Zon, Maan en Aarde, en zijn bekend als de zogenaamde Maanfasen. De traditionele astrologie heeft zich tot nu toe bezig gehouden met de interpretatie van alleen deze Maanfasen, waar het de Maan betreft.

De spirituele astrologie geeft betekenis aan een andere beweging van de elliptische Maanbaan, namelijk het punt waar de Maan haar verste afstand ten opzichte van de aarde bereikt (Zwarte Maan) en het tegenoverliggende punt waarop ze haar meest nabije positie van de aarde heeft (Priapus).

solaire as

Eenzelfde principe geldt voor de elliptische baan van de Aarde om de Zon: het punt waar de Aarde de langste afstand heeft ten opzichte van de Zon (Zwarte Zon) en de kortste afstand (Diamant).

knopen-as

Drakenkop en Drakenstaart, of Noordelijke- en Zuidelijke Maansknoop, zijn een kruispunt van Zon, Maan en Aarde: vanuit de aarde gezien snijden de Maan- en Zonbaan elkaar op een bepaald punt.

as van extremen

90 graden van de Drakenkop – tegen de klok in – bevindt zich op maximale noorderbreedte de Draak. 90 graden van de Drakenstaart – tegen de klok in – bevindt zich op maximale zuiderbreedte het Beest. Deze vier punten vormen het Knopenkruis.

gelukspunt

Het Gelukspunt wordt ook opgeleverd door Zon, Maan en Aarde, namelijk de formule: Ascendant + Maan – Zon = Gelukspunt.

In geboortehoroscoop staan deze punten in een bepaald huis en teken. Deze punten kunnen aspecten maken met elkaar, maar natuurlijk ook met de planeten, hoekpunten, etc. Deze negen punten moeten altijd worden geduid in combinatie met de inhoud van de “gewone” horoscoop. Verder is het belangrijk om mee te nemen in de duiding dat vijf van de negen punten uitwerken tegen de tweede levenshelft, namelijk: Zwarte Maan, Diamant, Drakenkop, Draak en Gelukspunt.

Deze factoren zijn dus allen afgeleide punten van de Zon en de Maan, de twee belangrijkste lichten in de horoscoop. Afgeleide punten, dus geen planeten. Géén van deze negen punten is dus als hemellichaam zichtbaar aan de sterrenhemel...

levensweg, scheppingskracht, bewustwordingsprocessen

Je kunt zeggen dat de spirituele astrologie een laag is bovenop de traditionele geboortehoroscoop en daar dus in zekere zin boven uitstijgt. Op zo’n wijze dat je vanuit deze punten een beeld krijgt van de levensweg, de scheppingskracht en de bewustwordingsprocessen van de persoon in kwestie. De kunst is nu om deze punten te duiden in combinatie met de traditionele radix.

de kernbetekenis van deze punten zijn: