vraag en antwoord

vraag en antwoord


In deze rubriek worden vragen van cursisten, cliënten of geïnteresseerden opgenomen met betrekking tot de Zwarte Lichten en spirituele astrologie. Het kunnen vragen zijn die steeds terugkeren, vragen waar onduidelijkheid over bestaat, etc. Monique Leurink beantwoordt deze vragen. Deze rubriek krijgt regelmatig een update.

vraag

Zijn Lilith en de Zwarte Maan hetzelfde?

antwoord

Nee. Er zijn twee aanduidingen voor wie of wat Lilith wel is. In de eerste plaats is Lilith een daadwerkelijk hemellichaam, namelijk een asteroïde als onderdeel van de grote familie asteroïden, in 1927 ontdekt door B. Jekhovksy, in de ruimte tussen Mars en Jupiter.  Deze asteroïde - ook wel asteroïde nr. 1181 genoemd - werd oorspronkelijk genoemd naar het muzikale wonderkind Juliette Olga ‘Lili’ Boulanger, die haar bijnaam ontleende aan Lilith. De astrologe Martha Lang-Wescott heeft deze Lilith opgenomen in haar onderzoeken naar de astrologische betekenissen van deze asteroïde. Hiervan zijn efemeriden, maar astrologische duidingen zijn niet bekend. (art. Jeannine Akimowa)

In de tweede plaats is Lilith een oud-testamentisch figuur als de eerste vrouw van Adam. De katholieke kerk heeft altijd van haar bestaan geweten maar zij is uit de bijbel weg geschreven. In dit verband vertegenwoordigt zij het geweigerde vrouwelijke principe, in tegenstelling tot Eva die het gangbare vrouwelijke principe vertegenwoordigt. Maar zowel het geweigerde als het gangbare vrouwelijke principe vertegenwoordigen de totale vrouwelijke geest. Onze tijd is in dit opzicht boeiend omdat het dominant mannelijke in evenwicht gaat komen met het verborgen vrouwelijke, dat duizenden jaren lang in het Lilith-principe naar de uithoeken van het onbewuste is gedirigeerd. Voor een extract zie onder tabje Lilith.

De Zwarte Maan heeft in astronomisch opzicht niets te maken met de asteroïde Lilith, noch met de oud-testamentische figuur Lilith. De Zwarte Maan is een puur abstract gegeven als verste punt  Aarde/Maan in de elliptische baan van de Maan. Door interpolatie ontstaan twee punten van de Zwarte Maan: het Apogeum als gecorrigeerde Zwarte Maan en het Lege Brandpunt als ongecorrigeerde Zwarte Maan. Beide punten vormen de Zwarte Maan-zone. De astrologische betekenis van deze zone is dat dit de scheppingspoort is van de niet gemanifesteerde hoogste zielskwaliteit naar de buitenwereld. De efemeriden van de asteroïde Lilith en de Zwarte Maan zijn dus niet hetzelfde. De Zwarte Maan vertegenwoordigt de geweigerde hoogste zielskwaliteit die de unieke essentie is van ieder mens.  De enige parallel is dat  Lilith, als geweigerd vrouwelijk principe, een verseksualiseerde exponent is van de Zwarte Maan  maar niet het volledige principe van de Zwarte Maan vertegenwoordigt.

vraag

Ik ben met veel interesse in je boek aan het lezen geweest. Nu vroeg iemand aan mij, 'hoe kan het dat de kwaliteit van de Maan opeens zozeer verandert als ze verder van de Aarde staat, dat kan toch niet?' Eigenlijk had ik daar geen goed antwoord op. We zeggen de verste afstand van de Aarde, het meest uniek, het minst Maan zoals we die traditioneel interpreteren. Hoe kan de kwaliteit op dat punt opeens zo verschillen van die we de Maan toekennen op de rest van haar baan?

antwoord

Wanneer de Maan haar verste punt ten opzichte van de aarde bereikt heeft, en daarmee op haar langzaamste snelheid is, bijna stilstaat, verliest ze daarmee voor een groot deel haar aardgebondenheid. Daardoor krijgt ze een universeel karakter. Normaal is haar gezicht in haar omloop naar de aarde gericht, op het verste punt kan ze de aarde de rug toekeren en haar gezicht wenden tot het universum. Dat geldt ook voor de Zwarte Zon,die in zijn omloop op dat punt ook ontsnapt aan zijn normale rol. Dit punt van de zon ten opzichte van de aarde is het meest universeel en het minst aards. De hele lading die de aarde aan universaliteit en kosmische invloed opdoet, vloeit als het ware richting Diamant, waarin het universele kan aarden .Dit gegeven geldt eigenlijk voor alle planeten: ook Venus, Mars, Mercurius, etc .hebben hun elliptische baan om de Zon en daarom hebben alle planeten een punt waarop ze hun verste afstand en meest nabije afstand hebben ten opzichte van de Zon. Hier is voor zover ik weet geen aandacht aan geschonken, maar het is beslist zo dat een Venus die bij een geboorte zijn verste punt heeft universeler uitwerkt dan een Venus die zijn meest nabije punt ten opzicht van de aarde heeft. Voor iedere afzonderlijke planeet werkt dat zo uit .De Maan is zo belangrijk in dit opzicht omdat wij mensen als belangrijkste lichten de Zon en de Maan in ons dragen. Je kunt ook zeggen: het mannelijke en het vrouwelijke, Anima en Animus, geest en ziel, etc. Zonder de Zon en de Maan kan de rest van de planeten namelijk niet wortelen. Alles stroomt eerst door deze twee lichten heen.

vraag

Waarom ben je je boek eerste begonnen met de tekens van de dierenriemen hun tegenpolen?

antwoord

Ik laat de tekens van de dierenriem zien in relatie tot hun tegenpool.Maar je kunt hiervoor net zo goed de twaalf huizen in de plaats zetten.In het boek noem ik de tekens en de huizen: velden. Deze twaalf veldenstaan niet op zichzelf want ze hebben een verbinding met de overkant. In het boek beschrijf ik hoe dat uitwerkt. Wanneer je deze werking van de zes zodiakale assen zo bekijkt, dan wordt het gemakkelijker om de vier kosmische assen: Zwarte Maan/Priapus, Zwarte Zon/Diamant, Drakenkop/Drakenstaart Draak/Beest en het Gelukspunt daarbij in te vlechten. Mijn bedoeling is om datzodoende hanteerbaarder en praktischer te maken. Ik heb zelf de ZwarteMaan, Drakenkop en Diamant in het zesde huis. Ik vind het een uitdagingmaar ervaar ook een onontkoombare drang om mijn bijdrage te leveren om onder andere deze materie meer werkbaar en praktisch toepasbaar te maken.